Torbjørn Nordvoll ny spaltist i "Vårt Land" i "Du & Jeg-spalten"

Fra og med mars 2008 er jeg blitt fast spaltist i VL under temaet "Sex & samliv" en gang i måneden i team med tre andre. Her er det mulig å sende inn spørsmål eller innlegg til: torbjorn.nordvoll@vl.no.

Sansemotorikkens plass i barnehagen!

Kurs om sansemotorikkens betydning for kropps- og selvbildedanning og som fundament for læring og sosialisering.
Hva er sammenhengen mellom motorikk og læring?
Hvordan styrke barns sansemotorikk?

I en tid med mange endringer og stadig nye utfordringer:

Etterutdanning?

Coaching?

Samlivsseminarer?

 

"Nye innfallsvinkler og ny innsikt gjør at en ser nye sammenhenger og det gir ny inspirasjon!"

Lektor, forfatter og coach Torbjørn Nordvoll tilbyr gjennom sitt firma "Pedagogisk Formidling" etterutdanning og egenutvikling gjennom sine tilbud innen "Kunnskapsløftet", Coaching og Samliv!

Tilbud om individuell coaching

Som utdannet coach ved Adler School of Professional Coaching, Cannada (www.adlercoach.com) (ACPC) kan jeg nå tilby individuell coaching av ledere og mellomledere i næringslivet, og til andre som ønsker å utvikle seg og ta ut mer av sitt potensiale. Coaching er samtalebasert prosess. 

Kjærlighet som varer - bok og seminar om sex og samliv

 Boka er todelt, første del handler om det som er og må være fundamentet for godt samliv. Den andre delen handler om sex og samliv og ikke minst sammenhengene i hverdagen! Til utfording og refleksjon.

Daglig fysisk aktivitet - motorikk og læring: hvorfor og hvordan?


Hvorfor må fysisk aktivitet være en del av skolehverdagen? Hva skal den bestå i? Hvordan skal vi få det til? Hvorfor trenger vi daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole? Hva er sammenhengen mellom motorikk og læring?

Skal vi ha en time hver dag eller små drypp gjennom dagen? Skal elevene skifte og dusje etterpå? Er det mer "gym" det er snakk om?

Kurset går grundig inn på fenomenet fysisk aktivitet og hvorfor dette er så viktig for elevene, skolehverdagen og ikke minst som forutsetning for læring.

Skreddersydde kurs etter behov, alt fra to timer til kursrekke 

Tilpasset opplæring - hva er det og hvordan lykkes vi med det?

 Tilpasset opplæring er lovpålagt og alle elever har krav på det, men mange lærere og rektorer lurer på hva det egentlig er som ligger i begrepet.

Dreier det seg om nye grep i det enkelte klasserom eller rommer begrepet mye mer.

Seminaret er en inspirasjonssamling for å løfte blikket og gi ny innsikt og inspirasjon i møte med barn og unge med grunnleggende tilpassning.

Førstehjelp ved kutt-, brudd- og slagskader

Hva skjer i kroppen når den blir utsatt for et kraftig støt eller slag eller en hyperventilerer? Hvordan håndterer en dette?
Hvorfor skjer det og hva er avgjørende viktig førstehjelp og hvordan utføres den?

Kurset gir en inngående forklaring på hva som skjer i det skjulte i kroppen og hva som må gjøres for å minimalisere skaden. 3 t kurs

 

Ungdom, sex og samliv

Kurset bygger på boka "Det fine - om ungdom og seksualitet"

og er et seminar på 3 - 4 timer som er mye etterspurt.

Tenåringstiden er en vanskelig tid, spesielt med tanke på kropp og sex og det å sette sine egne grenser. Dette angår den enkelte personlig og i tillegg skal skolen undervise i disse temaene på en god og troverdig måte.

Seminaret har ord på seg å ikke være moraliserende og ha et språk som alle forstår. Fokuset i kurset er dette å være kjæreste i en ny tid, bli kjent med sin egen kropp og seksualitet, men også overgrep blant jevnaldrende ungdom er med som tema. Seminar over to timer er sammen med medforfatter Marit Holm Byre.

 

<< Previous 1 2 Next >>

Content Management Powered by CuteNews